สู้เพื่อชิงความมั่งคั่งที่ m.riches 888pg!

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากมายและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงช้างในเขตที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ หรือการเลี้ยงปลาดุกในชุมชนสามชุบ หรือการทำน้ำพริกมะสัง ทุกสิ่งในประเทศไทยนั้นมีเรื่องราวและความเศร้าใจของตัวเอง

แต่บางทีก็มีเสน่ห์ของประเทศไทยกับความโบราณที่ยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระเชตุพจน์ที่สวยงามและเป็นที่สะท้อนถึงศักดิ์ศรีของชาติไทย หรือชายหาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก หากมองเห็นจากปลายถึงปลาย อีกทั้งที่มีอาหารอยู่มากมายและทุกวันก็มีคนมาซื้อกินให้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทย

แม้ว่ามีความเจริญแต่ก็ยังมีปัญหาสังคมที่ทำให้มีคนอยากปราบกำลังครอบครอง ก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อชิงความมั่งคั่ง บางครั้งแม้ว่าการต่อสู้เพื่อชิงความมั่งคั่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ยากและไม่สมควรเกิดขึ้น

ในสมัยก่อน m.riches 888pg เป็นสิทธิหลักที่เป็นของพระธาตุหลวงมหาเมฆ จนถูกกุหลาบสมบูรณ์ และได้รับการลืมที่ไม่สมควร แต่ว่าจากเหตุการณ์นั้นได้ทำให้คนชนบทห้ามเหยียดกันเพื่อความสมบูรณ์ของชาติไทย

แม้ว่าพวกเราจะใช้อำนาจใบอำนาจใช้ใช้ได้อย่างไร้จรรยาบรรณ แต่การต่อสู้เพื่อชิงความมั่งคั่งจะทำให้มีการแตกแยกในสังคม นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดี การแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ทำเป็นที่สุดและเร่งด่วนจึงเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้